Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Cùng học tiếng Nhật với Cẩm Nang Nhật Bản
Mẫu ngữ pháp
~ あまり~ない
Ý nghĩa
Không...lắm
Cấu trúc
 ~あまり~ない
Ý nghĩa
 Không...lắm
Giải thích & Hướng dẫn
 [あまり] là phó từ biểu thị mức độ. Khi làm chức năng bổ nghĩa cho tính từ thì chúng được đặt trước tính từ.
 [あまり] là phó từ biểu thị mức độ. Khi làm chức năng bổ nghĩa cho động từ thì chúng được đặt trước động từ.
Cùng học tiếng Nhật với Cẩm Nang Nhật Bản
~ あまり~ない: Không...lắm
Ví dụ
1. きょうの 天気(てんき)は あまり寒(さむ)くないです。
 Thời tiết hôm nay không lạnh lắm.
2. 彼女(かのじょ)の 日本語(にほんご)は あまり上手(じょうず)ではありません。
 Tiếng Nhật của cô ấy không giỏi lắm.
3. 日本語が あまり わかりません。
 Tiếng Nhật không biết lắm.

Xem điểm chuẩn lớp 10 bấm vào đây
Quà tặng Trung thu => Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Xuất ngoại Nhật: Du học Nhật - Lao động tai Nhật - Thực tập sinh tại Nhật Bản - Work in Ja pan ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//