Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây
Tuyển tập ngữ pháp JLPT N5

Mẫu ngữ pháp
~ がいます
Ý nghĩa
Có…
Cấu trúc
 N がいます
Ý nghĩa
Có…
Giải thích & Hướng dẫn
 Mẫu câu này dùng để nói về nơi ở, sự hiện hữu của người, động vật. Người, động vật ở đây sẽ làm chủ ngữ trong câu, và được biểu thị bằng trợ từ 「が」
 「います」được dùng cho đối tượng có thể chuyển động được như người, động vật.
Ví dụ
1. 男の人がいます。
 Có người đàn ông.
2. 犬がいます。
 Có con chó.
3. あなたに会いたいという人がいます。
 Có người nói là muốn gặp bạn.
4. オーストラリアには珍しい動物がいます。
 Có động vật quý hiếm ở Úc.
5. このクラブには30人の会員がいます。
 Câu lạc bộ này có 30 hội viên.
Du lịch khám phá đất nước Lào giá rẻ
Khám phá đất nước Triệu voi

0 comments Blogger 0 Facebook

 

 
Xuất ngoại Nhật: Du học Nhật - Lao động tai Nhật - Thực tập sinh tại Nhật Bản - Work in Ja pan ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//