Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

1000 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9-P9
Lịch sử, Lịch sử 9, Trắc nghiệm lịch sử,
Bài 10 :
1/ Sau khi phát xít Đức đầu hàng, 4 nước nào đã chia Đức làm 4 khu vực chiếm đóng và kiểm soát:
  A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật                  C. Mĩ, Anh, Pháp, Liên Xô
  B. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật    D. Mĩ, Anh, Trung Quốc, Liên Xô

2/ Cộng đồng  than thép  châu Âu thành lập vào năm nào :
 A.1946                B. 1951                C. 1957                D. 1965
3/ Liên minh châu Âu viết tắt là:
 A. EEC                B. EC                             C. EU                             D. SEV
4/ Đồng tiền chung châu Âu là :
 A. Đô la               B. Ơ rô                 C.  Mac                 D. Frăng    
Bài 11:
1/ Tham dự hội nghị I an ta có các nước :
 A. Anh, Pháp, Mĩ                                      B. Anh, Pháp, Mĩ, Liên xô
 C. Mĩ, Anh, Liên Xô                           D. Mĩ, Anh, Liên Xô, Trung Quốc
2/ Hội nghị I an ta diễn ra trong thời gian :
  A. 4/4/1943                  B. 2/4/1954                    C. 4/2/1945                    D. 15/8/1945
 3/ Việt Nam gia nhập LHQ năm :
  A. 1975                        B. 1976                          C. 1977                          D. 1978

4/ Ngày thành lập LHQ là :
 A. 24/10/1945               B. 4/10/1946                  C. 27/7/1945                  D. 20/11/1945
Bài 12 :
1/ Cuộc cách mạng KH – KT lần II bắt đầu vào :
A. Những năm đầu TK XX                         B. Những năm 1930
C. Những năm 1940                                       D. Những năm đầu TK XXI
2/ Những phát minh có ý nghĩa quan trọng bật nhất về công cụ sản xuất mới :
A. Máy tính điện tử        B. Hệ thống máy tự động        
C. Máy tự động               D. A, B, C đúng
3/Trong nhứng nguồn năng lượng mới, năng lượng nào được sử dụng phổ biến :
A. Năng lượng mặt trời                      B. Năng lượng gió
C. Năng lượng nguyên tử                     D. Năng lượng nhiệt hạch
4/ Bản đồ gien người được giải mã năm :
A. 4/1997             B. 4/2003             C. 3/2004             D. 4/2004
Bài 13 :
1/Hiện nay, trong quan hệ quốc tế, Mĩ  xác lập trật tự thế giới :
A. 1 cực                B. 2 cực               C. Đa cực              D. Cùng hòa bình, thống nhất
2/Sau chiến tranh lạnh, dưới tác động của CM khoa học kĩ thuật, các nước ra sức điều chỉnh
chiến lược với việc:
A.   Lấy quân sự làm trọng điểm
B.   Lấy chính trị làm trọng điểm
C.   Lấy kinh tế làm trọng điểm
D.   Lấy Văn hóa-Giáo dục làm trọng điểm
3/Xu thế phát triển của TG ngày nay là:
A. Xu thế đối đầu trong quan hệ quốc tế
B. Sự xác lập của trật tự “ thế giới đơn cực’’
C. Sự phát triển của phong trào giải phong dân tộc
D. Quan hệ quốc tế chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
4/ Sau CTTG II, thế giới chia thành hai phe TBCN – XHCN, đứng đầu mỗi phe là :
A. Anh – Pháp               B. Anh – Mĩ                   C. MĨ – Liên Xô             D. Mĩ – Nhật
Bài 14 :
1/ Thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác ở Việt Nam và Đông Dương ngay sau CTTG I  vì:
A. Đất nước bị tàn phá                                          B. Kinh tế kiệt quệ                                                           C. Bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra                 D. Tất cả các ý trên
2/ Nghành công nghiệp nào Pháp chú trọng nhất trong cuộc khai thác lần thứ hai ở Việt Nam:
A. Khai mỏ                    B. Điện lực                     C. Chế biến                              D. Cơ khí
3/ Lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là giai cấp :
A. Giai cấp Tư sản dân tộc                 B. Giai cấp công nhân
C. Giai cấp nông dân                            D. Giai cấp tiểu tư sản
4/ Giai cấp nào ngày càng câu kết chặt chẽ với thực dân Pháp để đàn áp, bóc lột nông dân :
A. Giai cấp địa chủ phong kiến                                      B. Giai cấp công nhân 
C. Giai cấp tư sản dân tộc                                     D. Giai cấp tư sản mại bản

Bài 15 :
1/ Hội Phục Việt là tổ chức của tầng lớp, giai cấp :
A. Tầng lớp tiểu tư sản                                         B. Giai cấp công nhân                      
C. Giai cấp tư sản                                                 D. Tất cả đều sai
2/ Phong trào yêu nước dân tộc dân chủ công khai diễn ra trong những năm :
A. 1919 - 1925              B. 1919 – 1926              C. 1917 – 1927              D. 1919 – 1928
3/ Phong trào nào của công nhân ( 1919-1925 ) đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân:
A. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Sơn       B.Cuộc bãi công của nhà máy dệtNam Định         
C. Đấu trang của công nhân ở Hà Nội                            D. Tất cả đều đúng
4/ Sự kiện tiếng bom Sa Điện ( Quảng Châu, Trung Quốc ) vào 6/1924 gắn liền với tên tuổi của :
A. Phạm Hồng Thái                                            B. Lê Hồng Phong
C. Ngô Gia Tự                                                      D. Lí Tự Trọng
Dap an, xem tai day

Xem điểm chuẩn lớp 10 bấm vào đây
Quà tặng Trung thu => Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Xuất ngoại Nhật: Du học Nhật - Lao động tai Nhật - Thực tập sinh tại Nhật Bản - Work in Ja pan ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//