Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

ĐÁP ÁN

Bài 1:
1-C             2-B             3-C             4-A
Bài 2:
1-C             2-B             3-C             4-A

Bài 3: 1/
          Ai Cập giành độc lập
          In đô nê xi a độc lập
          Cu Ba
          Năm châu Phi
          Ăng gô la tuyên bố độc lập
2-A
                  
Bài 4
1-D             2-B             3-D             4-C            
Bài 5:
          1-D             2-D             3/ Khối quân sự  Đông Nam Á.
                                                      Diễn đàn khu vực ASEAN.
                                                      Thứ7,năm  1995    
Bài 6:                                                                                     
          1-D             2-C             3-C             4-D            
Bài 7:
          1-A             2-C             3-C             4-D
Bài 8:
          1-A             2-C             3-C             4-A
Bài 9:
          1-C             2-D             3-A             4-D
Bài 10
          1-C             2-B             3-C             4-B
Bài 11
          1-B             2-C             3-C             4-A
Bài 12
          1-C             2-D             3-C             4-B
Bài 13
          1-A             2-C             3-D             4-C
Bài 14
          1-D             2-A             3-C             4-A
Bài 15

          1-A             2-A             3-A             4-A

Xem điểm chuẩn lớp 10 bấm vào đây
Quà tặng Trung thu => Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Xuất ngoại Nhật: Du học Nhật - Lao động tai Nhật - Thực tập sinh tại Nhật Bản - Work in Ja pan ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//